W dniu 1 października 2018 r. ukonstytuowało się Prezydium Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2018/2019 w składzie:

  • Joanna Marczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców
  • Dominika Krakowczyk- Skublicka – Zastępca Przewodniczącej
  • Agnieszka Kotarba – Skarbnik Rady Rodziców
  • Anna Dobosz- Iwanów – Członek Prezydium Rady Rodziców
  • Renata Iwanów - Członek Prezydium Rady Rodziców

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

  • Krzysztof Pilch – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Wioletta Gorczyca – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Nowy numer konta Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych
07 1240 5064 1111 0010 8599 9757

 

Otwórz Regulamin Rady Rodziców