Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015-2016:

  • Przewodnicząca : Katarzyna Filipowska
  • Zastępca: Michał Nagy
  • Skarbnik: Koprowska Magdalena
  • Członek : Robert Sibila

Komisja Rewizyjna:
  • Marta Dziechciowska
  • Rafał Koprowski

Nowy numer konta Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych
10 1140 2004 0000 3802 7557 4269

 

Otwórz Regulamin Rady Rodziców