SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

(Kadencja 2018-2019)

PRZEWODNICZĄCY: Julia Dobosz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Julia Koprowska

POZOSTALI CZŁONKOWIE:

Anna Skublicka,

Daniela Skublicka,

Victoria Dziechciowska,

Antoni Groński,

Sandra Wójcik,

Szymon Sitko,

Anna Piotrowska

 

OPIEKUN SAMORZĄDU: Pani Ewa Grabias

Regulamin Samorządu uczniowskiego