Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych

Gdzie sły­szysz śpiew – tam wchodź, tam do­bre ser­ca mają. Źli lu­dzie – wie­rzaj mi – Ci ni­g­dy nie śpie­wa­ją.

AKTUALNOŚCI

Nieobecni nauczyciele

  • Marcin Wrazidło - nieobecny do 31 października

  • Szymon Kamykowski nieobecny w dniach 27.10-02.11

  • Dominika Skublicka (ŚWIETLICA) nieobecna w dniach 19-02.11

  • Monika Radwan (Grochal) nieobecna 22.10-06.11

ORKIESTRA 28 października ZDALNIE

Dęte i perkusiści mają wolne.


16:30 - 17:20

Sibila Zofia

Szewczyk Antoni

Startek Nikola

Radłowska Natalia

Skrzeczyńska Julia


17:20 - 18:10

Serafin Maja

Bruzda Wiktoria

Radwańska Magdalena

Iwaszko Marcelina

Filipowska Natalia


18:10 - 18:50

Iwanów Adrianna

Sołtys Katarzyna

Kimszal Kalina

Szlachta Julia


18:55 - 19:30

wiolonczele


CHÓR 28 października ZDALNIE

CHÓR ZDALNIE

Chór od jutra będzie odbywał się zdalnie. Proszę, aby jutro (28.10) połączyły się ze mą na skypie następujące osoby o podanych godzinach:

17.00-17.20 Rima Chachidi, Antonina Dudek

17.20-17.40 Lena Borys, Patrycja Kaczmarczyk

17.40-18.00 Karol Piórecki, Wojciech Michałek

18.00-18.20 Karolina Hryszko, Oliwia Knet

18.20-18.40 Adam Kołaczek, Oskar Gądek

18.40-19.00 Danuta Piwowarczyk, Gabriela Kowalczyk

19.00-19.15 Alan Cygan, Łukasz Gołąb

Proszę o odpowiedniej godzinie kliknąć w link przesłany poprzez dziennik Mobireg.

Pozostali chórzyści będą mieć zajęcia po dwie osoby na kolejnych próbach.

Ewa Grabias

Big Band 26 października ONLINE

Należy zainstalować aplikację ZOOM do konferencji online

WSZYSCY OD 18:30

Dane do logowania

https://us04web.zoom.us/j/7579532579?pwd=MGJPNVJrSFZwUGtYZ2MvMjEzZ0I0dz09

Meeting ID: 757 953 2579

Passcode: 7Ujie1

Szczegóły zdalnego nauczania

OGŁOSZENIE Nr 7/2020/2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 24 października 2020 r.

dotyczy: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia

w Świątnikach Górnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

· Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1870) zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1389, 1830 i 1859) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

1. Od 26 października 2020 r. przez najbliższy tydzień do

30 października 2020 r. wszystkie zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone będą online w wymiarze godzinowym jak dotychczas.

2. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji.

3. Nauczyciele teorii przesyłają uczniom stosowny link dostępu do zajęć online za pomocą poczty dziennika Mobireg, albo poczty e-mail, albo wiadomości SMS.

4. Nauczyciele przedmiotu głównego powiadamiają indywidualnie uczniów o sposobie pracy i wykorzystywanym komunikatorze, który musi być uzgodniony z rodzicem, albo pełnoletnim uczniem.

5. Zajęcia chóru, zespołów instrumentalnych, orkiestry, big bandu i orkiestry gitarowej są prowadzone online według ustaleń poszczególnych nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

6. Obecność uczniów na zajęciach sprawdzana będzie w tradycyjny sposób. Za obecnych uznaje się osoby połączone na komunikatorze. Nieobecność może być usprawiedliwiona przez rodzica albo pełnoletniego ucznia za pomocą poczty dziennika Mobireg lub kontaktu telefonicznego.

7. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami zamieszczonymi w Statucie Szkoły, rozdział - Wewnątrzszkolne ocenianie, oraz w §3a (nauczanie zdalne).

8. Jeżeli nauczyciel przebywa na zwolnieniu L-4 wówczas zajęcia są zawieszone.

9. Nauczyciele są zobowiązani do ustalenia czasu dostępności na konsultacje dla rodziców albo pełnoletniego ucznia poza godzinami zajęć dydaktycznych.

10. Wszystkie kontakty z uczniami, rodzicami/opiekunami są dokumentowane za pomocą poczty dziennika elektronicznego.

11. Rodzice proszeni są o wspomaganie uczniów w obsłudze i w odbywaniu lekcji online oraz napisanie poprzez pocztę dziennika elektronicznego zgody na realizację zajęć

w sposób online.

12. Ogłoszenie zostaje zamieszczone na: stronie głównej dziennika elektronicznego, profilu szkoły oraz w poczcie e-mail do rodziców.

13. Opisany powyżej sposób nauczania może być korygowany i zmieniany.

Robert Kozłowski

Dyrektor szkoły

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2020-2021

W dniach 2 października – 9 października 2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Celem wyborów było wyłonienie przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi 10 osób z największą liczbą głosów.

1. Adrianna Iwanów

2. Marianna Siepetowska

3. Borys Stachańczyk

4. Oliwier Matoga

5. Szymon Sitko

6. Julia Szlachta

7. Oskar Gądek

8. Anna Siepetowska

9. Justyna Desoń

10. Wiktor Berowski

Powyższe osoby proszone są o zgłoszenie się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Ewy Grabias w celu ustalenia terminu spotkań.

Wszystkim, którzy weszli w skład Samorządu Uczniowskiego – gratulujemy!

Projekt "Zachowanie dla przyszłych pokoleń świątnickich pieśni i melodii poprzez zakup nowych instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych""

sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN.