Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych

Gdzie sły­szysz śpiew – tam wchodź, tam do­bre ser­ca mają. Źli lu­dzie – wie­rzaj mi – Ci ni­g­dy nie śpie­wa­ją.

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji 2020.docx
Zał. nr 1 - Wniosek o przyjęcie do Szkoły.docx

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Zał. nr 1 - Wniosek o przyjęcie do Szkoły.docx

Protokół badania przydatności kandydata

Zał. nr 3 - Podanie kurs przygotowawczy.doc

Podanie na kurs przygotowawczy

Zał. nr. 4- Podanie-roczne zajęcia umuzykalniające.doc

Podanie na zajęcia umuzykalniające całoroczne

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW.docx
ramowe plany nauczania.pdf