Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych

Gdzie sły­szysz śpiew – tam wchodź, tam do­bre ser­ca mają. Źli lu­dzie – wie­rzaj mi – Ci ni­g­dy nie śpie­wa­ją.

AKTUALNOŚCI

Nieobecni nauczyciele

  • Iwona Karwacka 18-22 stycznia

Podziękowanie 1%

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku za rok 2019 dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych. Dzięki Państwu otrzymaliśmy kwotę 3650,13.

Będziemy Państwu wdzięczni za pamięć i wsparcie w formie 1% podatku w przyszłym roku podatkowym.

DZIĘKUJEMY!!!


AKCJA CHARYTATYWNA "SZKOŁA SZKOLE"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców do udziału w akcji charytatywnej „Szkoła Szkole”. Program ten umożliwia przekazanie wsparcia finansowego placówkom edukacyjnym w zniszczonym przez wojnę syryjskim mieście Aleppo. Pomysł na inicjatywę zrodził się w połowie 2018. Rodzice uczniów gdańskiej szkoły im. św. Kazimierza, poruszeni dramatyczną sytuacją na Bliskim Wschodzie, zgłosili chęć regularnego wspierania wybranej placówki oświatowej w Syrii. Dzięki ich hojności, szkoła podstawowa Asz-Szark w Aleppo zorganizowała dla swoich uczniów liczne wydarzenia m.in. bal karnawałowy, dzień sportu i obchody świąteczne, a także przeprowadziła dystrybucję podręczników. Tak rozpoczął się projekt „Szkoła szkole”, umożliwiający wsparcie syryjskich placówek przez polskie środowiska szkolne.

Chcemy, aby i nasza szkoła włączyła się w akcję pomocy. Udział w programach charytatywnych uczy i pokazuje, jak ważne jest dzielenie się dobrem z innymi. Pieniądze na ten cel można wrzucać do pojemników znajdujących się w sekretariacie szkoły, szatni oraz salach lekcyjnych. Uczniowie mogą zapoznać się z obecną sytuacją w Syrii oraz obejrzeć zdjęcia w szkolnej gablocie Samorządu Uczniowskiego.

Więcej informacji o programie, w tym historie szkół objętych wsparciem, znajduje się na stronie: www.szkolaszkole.caritas.pl.

Samorząd Uczniowski

Projekt "Zachowanie dla przyszłych pokoleń świątnickich pieśni i melodii poprzez zakup nowych instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych""

sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN.